Sikt mot stjernene med bransjeledende kampanjerapporter

Logg inn og følg kampanjene dine i sanntid i vår selvbetjente portal og opplev bransjeledende innsikt med ROI- og effektmålinger du virkelig kan bruke til noe.

Markedsføring skal oppnå effekt. Dette kan være økt salg, forsterke en merkevare, etablere et nytt produkt eller endre publikums oppfatning eller preferanser om varer, merker eller tjenester.

P4-gruppen tilbyr alle digitale annonsører en selvbetjent portal med sanntids innsikt i hvordan kampanjene leverer fra start til slutt. Ved å logge inn på et lukket område kan du følge med på levert demografi, preferanser og fritidsinteresser. Dette er svært nyttig læring når kampanjen og målgruppen skal vurderes.

Men det er ofte lettere sagt enn gjort å måle selve effekten av investeringen - Inntil nå. Etter kampanjen måler vi kampanjens effekt på de eksponerte lytterne og sammenligner med en kontrollgruppe som ikke har hørt annonsen. Differansen er effekten som ble oppnådd.

Nedenfor ser du hvordan en kampanjerapport ser ut i praksis. 

Først vises en overordnet oversikt over kampanjeperiodens status og levering av eksponeringer opp mot målet, antall unike, frekvens, gjennomlyttingsrate og effektiv CPM (eCPM):

P4 Marked Kampanjerapporter - Status

Deretter hvilke kanaler kampanjen er eksponert på, hvilke radiokanaler og podkaster og hvilke digital enheter som ble nådd. Disse parameterne avhenger av om kampanjen er målrettet mot bred dekning, eller smalere mågrupper: 

P4 Marked Kampanjerapporter - Kanal og plattform

Vi viser demografi på lytterne som ble eksponert, inkludert alder, kjønn og bosted. Disse parameterne avhenger også av om kampanjen er målrettet mot bred dekning, eller smalere mågrupper: 

P4 Marked Kampanjerapporter - Demografi

På P4-gruppens plattformer har lytterne selv angitt sine annonsepreferanser og interesser. Vi viser de viktigste preferansene hos de lytterne som ble nådd med kampanjen, samt hvilke fritidsinteresser disse er opptatt av: 

P4 Marked Kampanjerapporter - Annonsepreferanser


P4 Marked Kampanjerapporter - Interesser

Etter kampanjeslutt kan vi tilby en unik effektmåling. Denne må spesifikt bestilles før kampanjens siste dag. Ved å sende et spørreskjema til lyttere som er eksponert for kampanjen og sammenligne resultatet med lyttere som ikke ble eksponert kan vi se effekten av kampanjen på de fire viktigste nøkkeltallene. 

Dette gjør at reklameinnvesteringen er lettere å vurdere. Effektmålingen gir svært nyttig lærdom til utforming av budskap og kreativitet i fremtidige kampanjer. 

P4 Marked Kampanjerapporter - Effekt

Til slutt viser vi effektmålingen (hvis bestilt) i en tradisjonell kundereise/trakt og ser tallene opp mot attribusjon (krever konverteringspiksel) og eventuell ROI/ROAS.

P4 Marked Kampanjerapporter - ROI

Ta kontakt med oss om digitale, målrettede kampanjer på radio og podkast, så finner vi løsninger som gir deg optimal effekt. Kontakt oss på annonsere@smartspot.no.