Verdens radiodag – Radioen er 100 år og fortsatt like aktuell!

13. februar er verdens radiodag og en offisiell FN-dag. Temaet for årets markering er radioens store relevans gjennom 100 år.

VERDENS RADIODAG: Det er god grunn til å feire radioens stabile posisjon som troverdig kunnskapsformidler gjennom 100 år. Foto: World Radio Day

På verdensbasis er radio det mediet som brukes av flest, og radio er dermed i en unik posisjon til å både spre kunnskap og å sørge for opplyst debatt. Som i resten av verden er radiolytting i Norge fortsatt en viktig del av hverdagen til veldig mange mennesker.

I fjor passerte radiomediet 100 år, og FN bruker nå verdens radiodag 2024 for å feire radioens betydning som stabilt og robust medium gjennom et helt århundre. 

Informasjon som kommer fra radio har høy tillit og troverdighet, noe som er viktigere enn noen sinne sett i lys av vår tids store utfordring med desinformasjon. Å være et uavhengig og ansvarlig redaktørstyrt medium som formidler fakta, ulike synspunkter og perspektiver er derfor noe av det viktigste radiomediet kan bidra med. 

Til tross for stor konkurranse om folks tid fra blant annet digitale medier står radio fortsatt fjellstøtt i befolkningen. I Norge er det nesten 3 millioner mennesker som lytter til norsk redaktørstyrt radio hver eneste dag. Det forteller med all tydlighet at norske kringkasterne leverer innhold folk vil ha, som god musikk, underholdning og ikke minst troverdig informasjon. 

Alt dette gjør at det er god grunn til å feire radioens egen dag. Les mer om verdens radiodag her.

P7 Klem
Foto: P4