Verdens radiodag - Radio er det mediet i verden som brukes av flest

Visste du at radioen har sin egen dag? Etter innspill fra UNESCO bestemte FN i 2012 at 13. februar skulle være verdens radiodag. Temaet for årets markering er «radio og fred».

RADIOENS EGEN DAG: I 2023 er det fokus på radio og fred. Foto: Shutterstock
Ordet «krig» forbindes som regel med en konflikt hvor våpen er involvert. Men krig kan også være en kamp om informasjon og sannhet. Radioen har en helt avgjørende rolle å spille for å bekjempe desinformasjon.

På verdensbasis er radio det mediet som brukes av flest, og radioen har dermed en unik posisjon for å spre kunnskap og for å sørge for opplyst debatt. Bare i Norge er det omlag 3 millioner mennesker som hører radio hver dag.

Det at radio i all hovedsak er redaktørstyrt gjør at dette er et medium man som lytter har stor tillit til. I ytterste konsekvens kan man dermed si at radioen bidrar til opprettholdelse av demokratiet. 

Derfor er det all grunn til å feire radioens egen dag, og ikke minst radioens unike evne til å motkjempe desinformasjon. Les mer om verdens radiodag her.

P4 Radio