Verdens beste radiomåling har blitt enda bedre

Norge har lenge vært helt i verdenstoppen når det gjelder å dokumentere reklamekjøp på radio. Fra nyttår ble radiomålingen enda mer effektiv, og P4-gruppens analysesjef, Åse Marit Linberg, sier at et tryggere mediekjøp enn radio, det finnes ikke!

DET TRYGGESTE MEDIEKJØPET: P4-gruppens analysesjef, Åse Marit Linberg, sier radiokjøpere kan være helt trygge på at de får det de betaler for. Foto: P4
For å kunne dokumentere effekten av et reklamekjøp er vi helt avhengige av å kunne dokumentere hvem som har blitt eksponert for reklamen. Her er den norske radiomålingen helt i verdensklasse

Norge er en pionér, og har siden siden 2006 målt lyttere med elektronisk passiv måling (Portable People Meter, PPM) på minuttnivå. Nå er vi først ute igjen, denne gangen med ny oppgradert teknologi som gjør målingen enda mer nøyaktig. PPM Wearables er et brukervennlig bærbart mediemeter tilpasset et mer fragmentert mediemarked. I en tid der det kan være utfordrende å rekruttere spesielt unge personer til undersøkelser og paneler har Nielsen utviklet et brukervennlig design som vil gjøre det enklere å få med deltakere fra alle aldersgrupper i mediemålingen. 

Radiolyttingen blant unge holder seg svært stabil, og så mye som 28% i aldersgruppen 15-25 år hører kommersiell radio hver dag. Hele 60% lytter i løpet av en uke, og da blir det desto viktigere at målemetodene er godt tilpasset målruppen. De unge som hører på radio hører i gjennomsnitt 76 minutter hver dag, noe som gir stor sjanse for å treffe en målgruppe som er vanskelig å nå og som er kommersielt viktig å treffe.

Som radioannonsør betaler man kun for de lytterne som faktisk hører reklamen. Den passive elektroniske målemetoden gjør at vi vet hvem som lytter, til hvilken tid, hvor lenge og hvor den som lytter befinner seg. Lytteren kan ikke scrolle, hoppe over eller bla forbi reklamen, og dette er en av styrkene til radio som annonsekanal. 

Vi har jobbet målrettet i mange år for å kunne dokumentere effekten annonsørene oppnår, og vi har dermed opparbeidet oss mye kunnskap om hva som kjennetegner en effektiv reklame, hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Resultatene viser gang på gang at radio er et svært kostnadseffektivt medium i tillegg til at det altså er det best dokumenterte kjøpet. 

Derfor sier jeg med stor trygghet: et tryggere mediekjøp enn radio finnes ikke! 


Åse Marit Linberg, analysesjef, P4-gruppen