Vekst i reklamesalg og stabile lyttertall etter overgangen til DAB!

?Slukkingen av det riksdekkende FM-nettet nærmer seg slutten, og ferske tall viser nå at total radiolytting ligger høyere enn forventet i denne fasen av det digitale radioskiftet. Kommersiell radio har dessuten en synlig vekst i reklamemarkedet.

Tall fra PPM-undersøkelsen fra januar og frem til i dag viser at 64,1 prosent av alle nordmenn hører radio daglig, noe som kun er tre prosentpoeng ned i forhold til samme periode i fjor. - Dette er sterke radiotall, og nedgangen er lavere enn man kan forvente i en så stor teknologisk omstilling, sier Kenneth Andresen, direktør for P4-gruppen.

I første slukkeregion, Nordland, ser man til og med at radiolyttingen allerede nå er på samme nivå som før FM-slukkingen begynte.

Flere bruker radioreklame

Også i andre områder der digital radio har overtatt holder lyttingen et stabilt høyt nivå. I følge CATI-undersøkelsen klarer kommersiell radio seg godt i alle heldigitale områder, mens NRK har en nedgang i antall lyttere i disse områdene.

Kommersiell radio har også en synlig vekst i reklamemarkedet, med en økning i 1,4 prosent fra første til andre kvartal i år, i følge tall fra Institutet for reklam – och mediestatistik (IRM).

- Det at inntektene til kommersiell radio står seg så sterkt selv i et år med slukking av FM, sier mye om hvilken styrke radio har som annonsekanal og ikke minst noe om hvor godt digitaliseringen av radio går i Norge, sier Trond Killingstad, salgsdirektør i P4-gruppen. - Flere nye og mange lojale radioannonsører gjør at det så langt i år har det vært en fin utvikling for radioreklamesalget i Norge, sier Killingstad.

De nye radiokanalene vokser

Med overgangen til DAB har antallet riksdekkende radiokanaler gått fra fem til 31. Tall fra både CATI og PPM viser at flere av de nye, mindre kanalene vokser på bekostning av hovedkanalene som tidligere utgjorde det riksdekkende radiotilbudet på FM. – Det er tydelig at omleggingen til digital radio endrer lyttervaner, for nå er snart en tredel av all radiolytting over på disse nye kanalene, sier Kenneth Andresen.

84 prosent av alle husstander har nå én eller flere DAB-radioer, og dette tilsvarer 4,75 millioner DAB-radioer totalt. Av disse befinner 1,2 millioner seg i bil.

DAB brukes daglig av 1,9 millioner personer, noe som tilsvarer 72 prosent av radiolytterne. DAB er dermed den klart største radioplattformen.