Sterke lyttertall for P4-gruppen

2,5 millioner nordmenn lytter nå til minst én av P4-gruppens kanaler hver eneste uke. Lyttingen er dermed tilbake på samme nivå som før FM-slukkingen begynte.

Lyttertallene for årets første kvartal bekrefter P4-kanalenes sterke posisjon i befolkningen: 1,2 millioner nordmenn hører nå på minst én av gruppens kanaler hver eneste dag, og over 2,5 millioner lytter hver uke.

Sist P4-gruppen hadde så sterke lyttertall var ved begynnelsen av 2017, før FM-slukking. Daglig dekning i totalmarkedet er nå på over 3 mill. lyttere.

De ferske tallene viser at radiomediet står seg, og til tross for at nye mediekanaler vokser frem, leverer radiomediet en dekning som har holdt seg stabil over de siste ti årene.

I jakten på dekning, frekvens og resultater, er radio en sikker leverandør!

PPM-tallene for Q1 2019 viser følgende for P4-gruppens kanaler:

En daglig dekning på 1,2 millioner lyttere (25 % av alle over 10 år)
En ukentlig dekning på 2,5 millioner lyttere (54 % av alle over 10 år)
I løpet av en måned har P4+ 80 % dekning, noe som tilsvarer 3,7 millioner mennesker
De som lytter hører i gjennomsnitt 80 minutter på P4-gruppens kanaler hver dag