Radioreklame virker bedre enn annonsørene tror!

Reklamekjøpernes oppfatninger om hva som er de viktigste egenskapene ved en mediekanal, og hvilke mediekanaler som faktisk innehar disse egenskapene stemmer ikke alltid overens. En fersk studie viser at dette nå er i endring, og at annonsørene for alvor har oppdaget radioens unike egenskaper som merkevarebyggende og salgsutløsende kanal.

Virkelighet og virkelighetsoppfatning er to helt forskjellige ting viser forskningsstudien Radiocentre i England har utførte sammen med Ebiquity. I studien stilte de spørsmål om hva annonsører/mediekjøpere oppfatter som de viktigste egenskapene ved 10 ulike mediekanaler og hva som faktisk er realiteten

Radio med unike merkevarebyggende og salgsutløsende egenskaper

Hovedformålet med analysen var å forstå og evaluere medias rolle og verdi i den tiden vi lever i nå, samt å forstå hva som har endret seg siden forrige gang analysen ble gjennomført i 2018. I tillegg ønsket man å identifisere gapet som eksisterer mellom virkeligheten og oppfatningene på tolv ulike områder som handlet om medieeffektivitet.

Det som er gledelig sett fra et radioperspektiv er at oppfatninger av radio er i ferd med å ta igjen virkeligheten i forhold til bevisene. Dette betyr at radioens samlede oppfatning har forbedret seg fra 2018 til 2020. Det forteller oss at mange annonsører ser verdien av radioens egenskaper med hensyn til merkevarebyggende så vel som salgsutløsende egenskaper.

I en periode der mange annonsører har sett seg litt blinde på klikkresultater i digitale medier viser trenden at mange igjen ser verdien av historiefortelling og formidling i «tankenes teater». Radioens unike evne til å formidle et budskap på en relativ kostnadseffektiv måte gjør at mange annonsører nå virkelig ser verdien av dette.  

Merkevarebygging har blitt det viktigste for annonsører

I undersøkelsen var det særlig fem områder som ble trukket frem som spesielt viktige for en annonsør: Merkevarebygging, treffe riktig målgruppe, utløse positiv følelsesmessig respons, øke avkastning og maksimere rekkevidde

Tabellen nedenfor viser den totale rangeringen basert på hva annonsører/byråer mener om hvordan man best når disse målene, og hva bevisene faktisk sier. Tradisjonelle medier er generelt undervurdert og omvendt drar nyere medier som online video, sosiale medier og online display fordel av bedre oppfatninger hos mediekjøpere sett i forhold til bevisrangeringen.

 

Bevisene stemmer nå med oppfatningen om radio

Den største forskjellen i denne listen i forhold til studien gjort i 2018 er at merkevarebygging har gått fra 4. til 1. plass. Dette kan være en erkjennelse av at dette området kanskje har vært nedprioritert og at man nå ser effekten av dette. Etter hvert som e-handel blir større og større og søk spiller en stadig viktigere rolle, må merkevarer sørge for at de er i valgsettet til forbrukerne, slik at man faktisk blir søkt etter når forbrukeren begynner sin kjøpsreise.

Det å utløse en positiv følelsesmessig respons tror vi er helt essensielt i en langsiktig merkevarestrategi. Mange har selvfølgelig fokus på avkastning, og her er det viktig å vite hvilke faktorer som bidrar med hva. Dette kan være en utfordring ved bruk av mediekanaler som ikke kan direkte kobles til utløst salg, men det er viktig å måle hele kundereisen. Radioreklame har en unik evne til å utløse følelsesmessig respons og med ca. 3 millioner kommersielle lyttere hver uke er radio både et stort og veldig effektivt verktøy for å bevege og skape følelser hos både eksisterende og fremtidige kunder.

Forskningsoppgaven, som ble utgitt forrige måned av Radiocentre i Storbritania i samarbeid med Ebiquity har tittelen «Re-EvaluatingMedia for Recovery - Understanding the true value of media for growing brandsduring challenging times»