Radio vokser!

Radiolyttingen står fjellstøtt til tross for økt konkurranse fra strømmetjenester på både TV og lyd. Radio står nå for hele 42 % av lydkonsumet vårt, og tar samtidig en rekordstor andel av medieomsetningen.

GODE RADIOTALL: Stabile lyttertall og rekordstor andel av reklameomsetningen viser at radio står knallsterkt i den norske befolkningen.
Pandemiåret har endret nordmenns medievaner og blant annet gjort at bruken av strømmetjenester for alvor har skutt fart. Alt tyder på at denne utviklingen bare vil fortsette. 

Til tross for endret mediebruk opplever vi på radio stabile lyttertall, og siden mars 2020 har vi sett en økning i lyttertiden hos de som hører på radio. De yngre har blitt vanskeligere å treffe i tradisjonelle mediekanaler og derfor er det veldig gledelig at vi på kommersiell radio kan vise til en gjennomsnittlig lyttertid hos lytterne pr. dag på ca. 80 minutter for målgruppen 15-29 år (Kilde: Nielsen PPM). 

Annonsørene strømmer til radio 

Radioens helt unike egenskaper står dermed nok en gang opp mot store endringer i folks medievaner, og dette ser annonsørene verdien av. Radio har aldri hatt en så stor andel av medieomsetningen som i begynnelsen av 2021, og radio er dermed eneste mediekanal med økning i reklameomsetning hittil i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor (Kilde: Nielsen Ad Intel, april 2021).

I et mediemarked som har vært utfordrende for mange og som viser en tilbakegang på 2,8 % sammenlignet med samme periode i fjor (januar-april) har radio en fremgang på hele 23 %. 

Vi merker dette tydelig i form av at mange nye kunder vil annonsere på radio. I tillegg til at det er stor pågang fra bransjer som allerede er godt kjent med effekten av radioannonsering, som f.eks. dagligvarebransjen, er det også økning i bransjer som historisk sett ikke har vært så store. Det er spesielt hyggelig å se den store økningen av annonsører som kun har nettbutikker, samt annonsører i B2B-markedet.

Økt andel av reklemeomsetn.
OMSETNINGSVEKST FOR RADIO: Mens totalmarkedet går tilbake har radio hatt en økning på hele 23 % hittil i år.

Radiolyttingen holder seg stabil

Av alt lydkonsum står radio for hele 42 %, mens podkast står for 8 %, musikkstrømming for 36 % og andre lydmedier (som blant annet YouTube og lydbøker) for 14 % (Kilde: Kantar, april 2021). Det at radio utgjør en så stor andel av folks lydhverdag i en fragmentert medieverden viser at radio er viktig i folks liv. Vi skrur på radioen for å få den gode stemningen, bli underholdt, bli opplyst og å komme i godt humør. Radio er viktig for folk i alle aldre og det er derfor veldig gledelig å se at det også er blitt enda viktigere for enda flere annonsører.