Nye tall viser at P4 er landets største radiokanal i bil

Som første land i verden har Norge nå en egen måling for radiolytting i bil. De helt ferske PPM-tallene viser at i den kommersielt viktige målgruppen 20-50 år er P4 den kanalen aller flest bilister lytter til.

Fra 1. januar 2020 kan analyseselskapet Nielsen for første gang presentere tall som helt eksplisitt viser hvor mange som hører radio i bilen. Ved hjelp av en innebygget bevegelsessensor blir lytting i bil nå rapportert som en egen del av de daglige PPM-målingene. 

Med 1 million lyttere i bil i uken er P4 den desidert største kommersielle enkeltkanalen. Kanalen er størst av alle kanaler i Norge i målgruppen 20-50 med sine mer enn 500 000 ukentlige lyttere i bil.

Hvis man ser på alle P4-gruppens radiokanaler samlet er det 720 000 personer som lytter i bilen hver eneste dag, noe som gir en markedsandel på hele 33% på radiolytting i bil. 

I løpet av én uke har 1,8 millioner personer lyttet til minst én av P4-gruppens kanaler i bilen, og dette betyr at 70% av gruppens lyttere har hørt radio i bilen.

Det at man nå kan måle radiolytting i bil så nøyaktig er svært viktig for hele bransjen, sier senioranalytiker i P4-gruppen, Åse Marit Linberg, leder av Styringsgruppen for audiomålingen i Norge, som består av P4-gruppen, NRK og Bauer Media:

"Vi er stolte av å være verdensledere med rapportering av lytting i bil på daglig nivå. Dette gir oss som kringkastere viktig ny innsikt om hvordan radio som medium følger med lytteren gjennom dagen. Fra et kommersielt synspunkt er jeg glad for å få bekreftet at en betydelig andel radiolytting skjer i nettopp bil, noe som er verdifull informasjon for annonsørene våre som ofte ønsker å nå lytteren på vei til butikken".

Tallene viser kun lytting i personbil og ikke lytting på T-bane, buss eller tog.