Ny radiomåling viser vekst i lyttingen

Fra 2019 er det analysebyrået Nilsen som måler radiolytting her i landet. De første offisielle tallene er nå publisert og tilgjengeliggjort, og de viser vekst i lyttingen.

Se de ferske lyttertallene på ukesnivå her.

Den nye undersøkelsen gjennomføres på oppdrag av NRK, BauerMedia og P4-gruppen, og omfatter måling og rapportering av alle typer audioinnholdfra oppdragsgivernes stasjoner, fra live til tidsforskjøvet, både kringkastet,digitalt og podkast.

- Nielsen ble vinneren av en svært tøff anbudskonkurranse om åmåle fremtidens radiomarked i Norge, og nå har endelig den kanskje mestavanserte målingen av radio og lyd i verden gått live, sier analysesjef i NRKog formann i Styringsgruppen for Radio, Kristian Tolonen.

De første tallene fra Nielsens nye måling viser at den positiveutviklingen i radiolytting vi så mot slutten av 2018 fortsetter inn i det nyeåret. Daglig dekning i målingens første uke viser 64,6% (2 984 000 lyttere iuniverset 10+), og vi må tilbake til perioden rett før slukkeprosessen startetfor å se et tilsvarende dekningsnivå. Sammenlignet med desember 2018 er dendaglige dekningen opp 12,6%.

- Så langt ser det ut til at vi plukker opp mer av den lyttingensom faktisk eksisterer. Vi ser også at grunnstrukturen i formav lytterandeler mellom kringkasterne er omtrent på samme nivå som forrigemåling, sier Tolonen. 

Oppdragsgiverne (NRK, Bauer Media og P4-gruppen) er glade for åvære i gang med målingen og å ha enda bedre dokumentasjon av lytting i Norge. Ifølge Tolonen bekrefter dette at radio fortsatt er en av de største mediene iNorge.