Kraftig vekst for radio

Mens den samlede reklameomsetningen gikk ned i årets første kvartal opplevde radio en kraftig vekst. – I en tid hvor rekkevidde og frekvens blir stadig vanskeligere å oppnå står radio fortsatt fjellstøtt, sier salgsdirektør i P4-gruppen, Ove Søgård.

RADIO VOKSER: Radio opplever en kraftig vekst i salget samtidig som totalmarkedet går ned Foto: P4
Mediebarometeret, som rapporterer reklameomsetningen via mediebyråer, viser at det samlede reklamesalget i Q1 2023 gikk ned med 2,9% mot samme priode året før. Radio derimot, økte reklamesalget med 21,2% i årets første kvartal.

– Tallene er nok en bekreftelse på den rekordhøye etterspørselen vi har sett på radio de siste par årene, og føyer seg pent inn i rekken av kvartaler med sterk vekst for kommersiell radio, sier salgsdirektør i P4-gruppen, Ove Søgård.

– I en tid hvor rekkevidde og oppmerksomhet blir stadig vanskeligere å oppnå står radio fortsatt fjellstøtt med høy dekning og frekvens til en svært kosteffektiv pris. Det gjør at stadig flere annonsører gjør radio til en sentral del av mediemiksen og sånn sett bidrar til sterk vekst for mediekanalen, avslutter Søgård.