Kommersiell radio tar markedsandeler

De kommersielle radiokanalene kan i oktober notere seg sin høyeste markedsandel så langt i år, og for første gang på lenge tar de markedsandeler fra NRK.

NRK går fra en markedsandel på 66,8% i Q1 til 64,7% i månedene aug-okt, mens de kommersielle aktørene (P4-gruppen og Bauer Media) i samme perioden øker fra 33,2% til 35,3% markedsandel.

For P4-gruppens del er den totale markedsandelen i radio nå på over 24%, mens andelen i det riksdekkende kommersielle markedet er på hele 70%

Totalt er det nå 3 millioner kommersielle lyttere hver uke, og P4+ genererer alene 2,5 millioner av disse.