Kommersiell radio styrker seg

Radiolytterne er tilbake etter en liten nedgang i midten av mars. I tillegg er lyttertiden nå på et historisk høyt nivå!

Koronautbruddet førte til store omveltninger i hverdagen for mange av oss, og dette resulterte også i noen endringer i folks mediebruk. Radiolyttingen fikk en liten nedgang i midten av mars, men de som lyttet hørte lenger.

Nå viser tallene at lytteren har vendt tilbake til radio for fullt, og det gledelige er at lyttertiden fortsetter å holde seg høy

I juni treffer kommersiell radio 3 millioner lyttere i uken, hvorav 2,5 millioner lytter til P4-gruppens kanaler. De som lytter hører nå i snitt 103 minutter om dagen, og det er en økning på mer enn 8% i lyttertiden fra Q1 til Q2 2020!

Lyttertid-103-min.jpg
De gode lyttertallene for kommersiell radio gjør at disse kanalene nå også øker sine markedsandeler.