Digitale lydannonser tre ganger så effektive som videoannonser

Forbrukere er tre ganger så mottakelige for annonser i podkast og annen digital lyd som for digitale videoannonser viser undersøkelse. Samtidig har digital lydannonsering aldri vært enklere og mer tilgjengelig enn nå.

Den britiske forbrukerundersøkelsen "Peak Openness" – utført av MAGMA og Spotify - er basert på podkaster og digital lyd generelt, og viser at både lyd- og videoannonser fungerer godt for annonsører. 

Undersøkelsen slår imidlertid fast at digital lyd gir overlegen oppmerksomhet sammenlignet med digital video, og at forbrukere som lytter til digital audio og podkast i større grad både får med seg innholdet og handler i tråd med det de har hørt enn de som blitt eksponert for en digital videannonse. 

Stadig flere annonsører oppdager nettopp denne gode effekten ved digital lydannonsering, og for å møte den økte etterspørselen har P4-gruppen utviklet en egen dataplattform – Smartspot– som gjør det mulig å kjøpe målrettede lydannonser på tvers av radio, nett, podkast og smarthøyttaler.

Plattformen sørger kort og godt for at riktig budskap når riktig øre, til riktig tid, på riktig sted på en måte som hittil ikke har vært mulig i Norge. Dette kan nå kjøpes programmatisk eller direkte.

Graf
Digitale lydannonser gir bedre effekt enn digitale videoannonser

Den britiske undersøkelsen viser også at lyttere er mer oppdatert på podkaster sammenlignet med TV-show (hhv. 66% for podkast og 55% for digital video). I tråd med den helt unike posisjonen og verdien podkast har hevder lyttere i denne undersøkelsen at podkast gir en "større nærhet til programleder" som én av grunnene til deres motivasjon for å lytte.

Folk er tre ganger så mottakelige for annonser i podkast, viser rapporten, med en tredjedel av lytterne som rapporterer at de er "veldig mottakelige."

Rapporten er gratis tilgjengelig i sin helhet HER.