Dentsu-studie viser at lytteren får med seg budskapet i radioreklamen

Radio har vært en av de store vinnerne i et fallende mediemarked i 2023. Er annonsørene inne på rett spor når kampen om kundenes oppmerksomhet hardner til og budsjettene strammes inn? Ja absolutt, viser en ny Dentsu-studie.

LYTTERNE FÅR MED SEG REKLAMEBUDSKAPET: Dentsu-studie viser at radio er fullt på høyde med TV når det gjelder oppmerksomhet. Foto: P4
I den omfattende studien blir det målt hvor lang oppmerksomhet folk gir reklamebudskap i ulike mediekanaler som TV, utendørs og nettannonser, samt ikke-visuelle medier slik som radio og podkast.

I de visulle mediene har man benyttet eye-tracking metode for å måle den effektive oppmerksomheten, og det nye er at man nå har funnet en metode for å måle aktiv lyttertid også i lydmedier. 

Funnene viser at reklame i lydmedier har like lang aktiv oppmerksomhet som reklame på TV. Lyttere på radio og seere på TV lytter og ser aktivt ca. 14 sekunder av en spot som varer i 30 sekunder. Det vil med andre ord si ca. 50% av tiden reklamen varer.  

Grafen nedenfor viser antall sekunder med aktiv oppmerksomhet til reklame i ulike mediekanaler, og avslører at oppmerksomheten på radio er fullt på høyde med den man får på TV:

aCPM

Denne studien viser også at radio er den mediekanalen med desidert lavest kostnad pr. oppmerksomhetssekund (aCPM). 

Grafen nedenfor viser tall for det amerikanske markedet og viser at radio koster vesentlig mye mindre enn andre mediekanaler når det kommer til faktisk oppmerksomhet. 
 
Second attention