71 % kommersiell markedsandel for P4+ i Q2!

P4-gruppen har i Q2 2016 en kommersiell markedsandel på 71%. Dette er ny rekord, og en økning fra 65% på samme tid i fjor!

P4 er stabil, mens de mange DAB-kanalene (P5 Hits, P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop, P9 Retro og NRJ) tar andeler i et tøft marked. 

1,2 millioner lyttere hører nå ukentlig til P4-gruppens mange DAB-kanaler, og tall fra TNS Gallup (PPM)  viser at samtlige kanaler har hatt økning det siste året. I annet hvartal i år har kanalene samlet hatt en gjennomsnitlig økning i daglig dekning på 70 000 flere lyttere.

Tallene viser også at de som har tilgang til DAB lytter lenger, og gjerne også prøver flere kanaler.

P4-sjef Kenneth Andresen er glad for at flere og flere lyttere oppdager det stadig økende radiotilbudet som kommer med omleggingen til DAB:

–  Vi har lagt opp til en flerkanalstrategi med kanaler som er spisset mot helt nye lyttergrupper, og da er det hyggelig å se at lytterne liker det de hører, sier P4-sjefen. –  Når FM slukker i 2017 er vi godt rustet med et bredt og variert radiotilbud for en hver smak, avslutter P4-sjefen.