2 av 3 hører på kommersiell radio

De gode lyttertallene fortsetter, og i løpet av en uke treffer de riksdekkende kommersielle kanalene 65% av alle over 10 år. Dette tilsvarer ca. 3 millioner lyttere. P4 er den klart største kommersielle radiokanalen.

De høye lyttertallene på kommersiell radio fortsetter, og hvis vi ser på enkeltkanaler er P4 - med sine ca. 1,5 millioner ukentlige lyttere - den kanalen aller flest lytter til. P5 Hits har hatt en jevn og fin vekst, og er nå den nest største kommersielle radiokanalen med ca. 640 000 ukentlige lyttere.

Også lyttertiden holder seg høy. Radioen står sterkt hos nordmenn, og mange opplever at radioen er en venn i hverdagen. Mange lytter fra tidlig om morgenen til sent på kveld, men hovedtyngden av lyttingen er i tidsrommet kl. 06-18. Gjennomsnittlig lyttertid hos de som hører på kommersielle kanaler er ca. 100 minutter om dagen.  

Lyttermønster-gjennom-døgnet.jpg

I målgruppen 20-50 har de kommersielle tatt større og større andeler i forhold til ikke- kommersielle kanaler (NRK). Denne endringen har skjedd gradvis etter FM-slukking og er en konsekvens av at vi har fått fler riksdekkende kommersielle kanaler. Hele 53% av all lytting som denne målgruppen gjør er nå på en kommersiell kanal, mot tidligere 43% i 2016.