Telia med kosteffektiv, kreativ og godt likt kampanje på radio

Telia ville formidle at det er de som bygger 5G-nettet, og valgte radio som en viktig del av mediemiksen. Det resulterte i en kreativ kampanje som virkelig ble lagt merke til, husket og godt likt. Kosteffektivt ble det også!

  • PRODUKT: Telekommunikasjon
  • KAMPANJEPERIODE: Uke 6-9 2021
  • KAMPANJETRYKK: 399 GRP
  • MEDIEBYRÅ: Carat
  • REKLAMEBYRÅ: Try
RADIOSPOTTER
Byggingen av et revolusjonerende 5G-nett er i full gang i Norge, og snart har vi alle en helt ny mobilhverdag med større hastighet og kapasitet og splitter nye bruksområder for mobilbruk.


Telia våger å utfordre radioformatet

Telia ligger helt i tet i utbyggingen av det nye nettet og det ville de at så mange som mulig skulle få vite. Valget falt derfor på en bred merkevarebyggende kampanje med både TV, radio, digitalt og print i miksen. Hovedbudskapet er at det er Telia som bygger 5G-nettet i Norge – et budskap de aldri tidligere hadde fortalt på radio. 

Den middels store radiokampanjen besto av fem ulike spotter og Telia lot Try og produksjonsselskapet Både Og få fritt spillerom til å utfordre det tradisjonelle radioformatet både med hensyn til lengde og innhold. Dette førte blant annet til at noen av spottene ble over dobbelt så lange som en vanlig radiospott.

Radiokampanjen er i ettertid testet av analyseselskapet Pentrace, og resultatene viser at Telia gjorde helt rett da de  valgte radio i mediemiksen, og ikke minst da de lot kreative krefter få lov til å utfordre radioformatet.

Radio skårer høyt på budskapsformidling, avsender-ID og kosteffektivitet

Resultatene fra Penetrace viser at radiokampanjen har en svært god gjennomslagskraft med sterke resultater på oppmerksomhet(29%) og avsenderidentitet(59%), begge over radiobenchmark (benchmark er radiokampanjer med lik mediemiks, og erher henholdsvis 25% og 47%).

Med nytt kreativt konsept på radio og middels stor kampanje målt i GRP er dette en solid prestasjon og nøkkelen til en effektiv og merkevarebyggende kampanje. 

Det kreative håndverket i denne kampanjen viser til fulle hva man kan få til på radio og hvordan dette igjen kan påvirke budskapsforståelsen. Fire av fem husker at kampanjen handler om 5G, og Try ble hedret med radioreklameprisen Sølvmikken i februar 2021 for denne kampanjen.

Testen viser også at radio leverer klart best på kosteffektivitet per oppmerksomhetspoeng sammenlignet med øvrige kanaler i mediemiksen. 


"Det er veldig givende å se effekten fra Radio i denne kampanjen. 
Det kreative konseptet utfordrer og spiller godt på kanalens egenskaper, og også fra våre andre kampanjemålinger finner vi tydelig bidrag fra radio til kampanjen totalt sett. Det har vært et spennende samarbeid med våre byråer og P4"


Hanne K. Thomassen
Head of Media Strategy and Planning Telia Norge 


Ta kontakt

Helen Dessingthon
Radiorådgiver
M: +47 90 532 033