Strim økte effekten av radioreklamen etter systematisk testing

Hvordan og hvorfor bruke analyser og testing til å bli bedre? Radiostrategien til Strim er et eksempel på hvordan man lager effektiv radioreklame ut fra kunnskap og testing over tid. Selv med vesentlig lavere budsjett har radiospottene til Strim gitt signifikant bedre resultater.

Strims radiokampanje ble både bedre likt, morsommere og mer kosteffektiv etter systematisk testing. I tillegg ga kampanjen stor økning i trafikken til Strim.no.
  • PRODUKT: Streamingtjenester
  • FLATER HOS OSS: Radio
  • MEDIEBYRÅ: RED Dentsu X
  • REKLAMEBYRÅ: Los & Co
RADIOSPOTTER

Bakgrunn:

TV-markedet har vært i stor endring de siste årene med en rekke nye innholdsleverandører og økt bruk av strømming. Dette har gjort at mange forbrukere synes det er vanskelig å finne frem i jungelen av innhold fra mange leverandører. Strim ønsket å fortelle at de har løsningen på dette problemet.

Mål med kampanjen: 

Strim har etablert seg som en leverandør som samler TV-kanaler og strømmetjenester på ett sted slik at det blir enklere for forbrukerne å finne nøyaktig det innholdet de er på jakt etter. Dette ville de nå kommunisere, og samtidig bygge merkevare og få folk til å abonnere på tjenesten.

Radio ble valgt sammen med reklamefilm og sponsorat på TV, og målet var å informere og aktivisere forbrukerne til å gå inn på strim.no for å teste ut strømmetjenesten. 

Grundig testing av radiokampanjen:

For å maksimere effekten av radioreklamen og se om den gjorde jobben den var tiltenkt ble radiospottene testet via analyseselskapet Penetrace. Resultatene fra testene ble brukt aktivt i justering av reklamespottene underveis.

Den første testen viste at radiospottene ga god oppmerksomhet, at avsender var tydelig og at budskapet var relevant. Testen viste imidlertid også at det var flere enn vanlig som ikke likte radiospottene og syntes de var irriterende. Strim valgte derfor å jobbe videre med utformingen av reklamespottene og å fokusere på å gi positive assosiasjoner til merkevaren ved bruk av humor i situasjoner som er gjenkjennbare.

Den andre testen viste at lytterne likte de nye spottene mye bedre. Mange flere husket at dette var spotter for Strim, og selv med et nær halvert reklametrykk gikk avsender-ID opp fra 63% til 74%. Spottene ble oppfattet som morsomme og de skåret høyt på viktige områder for å øke merkekjennskap og prøving.

Resultater:

  • Lavere CPO (cost per order) og økt trafikk til strim.no: Strim forteller selv at de ser helt tydelige resultater av kampanjen i form av både lavere CPO (nesten 50% nedgang fra Q1 2021 til Q1 2022) og økt trafikk til nettsiden (fra 1. april 2021 til 1. april 2022 hadde de en økning på 158,6%. Dette er trafikktall basert på organiske søk og dermed mye merkevaresøk).
  • Mer kosteffektiv kampanje: Selv med vesentlig lavere budsjett har radiospottene til Strim gitt signifikant bedre resultater. Ved å bruke testresultater og kunnskap inn i utformingen av kreativt konsept ble reklamen mer effektiv for hver krone investert. Dette er et eksempel på hvordan man kan bruke læring fra reklametesting til å lage reklame som maksimerer medieinvesteringen.   
  • Radiospottene ble bedre likt: Ved å teste og å endre spottene underveis ble resultatet at Strim klarte å lage et konsept der reklamespotter med humor gir assosiasjoner til utfordringer rundt det å finne frem i TV-jungelen. De har altså linket morsomme situasjoner inn til sitt eget produkt.
  • Prisbelønnet kampanje: En bevisst jobbing rundt kreativ utforming har gitt resultater. I tillegg til å gi klart bedre testresultater har Strim og reklamebyrået Los&Co i tillegg vunnet Sølvmikk for beste radioreklame i februar 2022. 

«Siden lanseringen, og spesielt siden vi tok i bruk breddemedier sommeren 2021, har vi fått fantastiske resultater. Hovedmålet med kampanjen var å få økt merkekjennskap og økt prøving. Vi har lykkes med begge»

Ida Svele, markedsdirektør Strim

Graf

Ta kontakt

Terje Dagestad-Larsen
Kommersiell direktør
M: +47 95 280 022