Norsk Tipping fikk kosteffektiv oppmerksomhet med radio

I årets kampanje for Flax julekalender anbefalte Dentsu X en kombinert bruk av reklamefilm, utendørs og radio. Radio i miksen var kosteffektivt!

MYE FOR PENGENE MED RADIO: En kampanjetest viste at radio var det mediet som ga mest oppmerksomhet for pengene. I tillegg hadde radiolytterne langt høyere kjøpsintensjon enn de som ikke hadde hørt radiokampanjen.
  • PRODUKT: Flax julekalender
  • KAMPANJEPERIODE: Uke 46-48 2023
  • KAMPANJETRYKK: Totalt 240 GRP
  • FLATER HOS OSS: Radio
  • MEDIEBYRÅ: Dentsu X
RADIOSPOTTER

Bakgrunn:

Norsk Tipping er spillselskapet som må ha flere tanker i hodet samtidig: Tilbudet skal være både attraktivt og ansvarlig. Dette gjør at hovedtyngden av Norsk Tippings markedsføring ligger på spill med lav risikoprofil. Flax julekalender er et slikt spill.

Mediemiks:

Flax julekanalender har blitt en viktig tradisjon for mange, og i slutten av november kjørte Norsk Tipping en kampanje for å fortelle at årets kalendere nå var i salg. Dentsu X rådet Norsk Tipping til å bruke en mediemiks bestående av både film (TV, BVOD og online video), utendørs og radiospotter. Totalt fikk kampanjen veldig god oppmerksomhet. 

Radiokampanjen:

På radio ble det kjørt to ulike spotter som begge spilte på spenningen ved Flax julekalender. Norsk Tipping har brukt de samme merkevaremarkørene i radiospottene sine for Flax til jul i flere år og i spottene er det distinkte merkevaremarkører som gjør at de kjennes godt igjen. 

Resultat kampanjetest:

Rett i etterkant av kampanjen ble både filmen, radiospottene og utendørskampanjen testet av analyseselskapet Penetrace. Testen viste at radio ga svært gode resultater:

Mest oppmerksomhet for pengene med radio: Selv med en begrenset andel av budsjettet fikk radioreklamen alene 24% oppmerksomhet. Dette gir 218% i kosteffektive oppmerksomhetspoeng. 

• Høy kjøpsintensjon blant de som hadde hørt radiospotten: Hele 27% av de som har lyttet på kommersielle kanaler sier det er sannsynlig at de kommer til å kjøpe Flax julekalender. 

Kjøpsintensjon
RADIO VIRKER: De som har hørt radiokampanjen svarer i langt høyere grad enn de som ikke har, at de kan komme til å kjøpe Flax julekalender i nærmeste fremtid.

Ta kontakt

Helen Dessingthon
Radiorådgiver
M: +47 90 532 033