Bulder bygde kjennskap med radio

Bulder er bankkonseptet som utelukkende baserer seg på mobilbank. Som relativt ny på markedet var det behov for å bygge kjennskap for å tiltrekke seg nye kunder. Resultatet ble 27,5% økning i kjennskap etter å ha vært på radio.

BYGDE MERKEVARE MED RADIO: Bulder er en ren mobilbank, og brukte radio for å bygge kjennskap og for å få nye kunder.
  
  • PRODUKT: Radio
  • KAMPANJEPERIODE: Uke 3-5 og 13-15 2023
  • KAMPANJETRYKK: 341 GRP
  • REKLAMEBYRÅ: Trigger
  • PRODUKSJONSBYRÅ: Den Røde Gorilla
RADIOSPOTTER

Bakgrunn og mål med kampanjen:

Bulder er en egen merkevare under Sparebanken Vest, og siden oppstart i 2019 har flere enn 19.000 kunder valgt å flytte boliglånet sitt dit. Nå ønsket Bulder å øke kjennskapen ytterligere og dermed også tiltrekke seg nye kunder. Målgruppen var folk i alderen 30-55 år.

Radiokampanjen:

Bulder valgte en mediemiks bestående av radio, digitalt og betalt annonsørinnhold. Radiokampanjene gikk på lufta i P4-gruppens kanaler fra januar til mai 2023, og spottene fokuserte på flere av fordelene ved å bruke Bulder, nemlig at kundene automatisk får lavere rente etter hvert som lånet minker, og at dette er en bank uten gebyrer.

Resultat:

Budskapet falt åpenbart i smak hos lytterne, for både Bulders egen merkevaretracker (Kantar) og test av radiokampanjen (Penetrace) viste at kjennskapen til Bulder hadde økt sigifikant:

  • Kantars merkevaretracker: Kjennskapen til Bulder økte fra 30,9% til 39,4%, noe som var det høyeste noensinne. Denne økningen på 8,5 prosentpoeng betyr at økningen i kjennskap gikk opp med 27,5% i kampanjeperioden.

  • Test fra analyseselskapet Penetrace: Resultatet viste at en høyere andel av P4-gruppens lyttere har vært inne på nettsiden og tatt Buldertesten for å finne ut om Bulder kunne være en aktuell bank å bytte til. Resultatene viste også at det blant P4-lytterne var 7 prosentpoeng flere enn de som ikke var blitt utsatt for reklamen som sa det var sannsynlig at de vil flytte boliglånet til Bulder i den nærmeste tiden. Dette tilsvarer en økning på 77% og er signifikant høyere enn “øvrige-gruppen”.
Buldergraf 3

Bulder har fortsatt med å bruke radio som hovedmedium gjennom hele året, og dette har gitt god effekt. Fra desember 2022 til oktober 2023 økte kjennskapen fra 30,9% til 46%, noe som tilsvarer en økning på hele 49%. 
 

«I perioden der vi har kjørt radioannonsering har vi sett et markant løft i merkevarekjennskapen til Bulder. I tillegg ser radiokampanjen ut til å ha bidratt til å trigge handling hos målgruppen, da vi har hatt svært gode søknadstall i perioden»


Benedicte Pedersen, ansvarlig for digitalmarkedsføring i Bulder

Ta kontakt

Helen Dessingthon
Radiorådgiver
M: +47 90 532 033