Radiospott

Med radioreklame treffer du forbrukerne helt opp til kjøpsøyeblikket. På radio får du eksponert og repetert reklamebudskapet ditt til potensielle kunder gjennom hele mediedøgnet.

P4-gruppen er landets største kommersielle radiohus med en markedsandel på ca. 66%. Annonser på P4+ vil derfor kunne nå et stort publikum! Her finner du materiellspec for innsendelse av spotter. Se prisliste under bildet.

Radioannonsering er mer populært blant annonsørene enn noen gang tidligere. De aller fleste medier opplever tøffere tider, men radio er et av svært få medier som opplever positiv utvikling og økt omsetning.

P4-mikrofon

Radioreklame brukes hovedsakelig til to ting: bygge merkevarekjennskap – det kan være for et firma, et enkeltprodukt, en butikk-kjede, eller en tjeneste, og radioreklame brukes til å utløse salg. Det kan være ved at kunden oppsøker butikken, eller responderer direkte ved å ringe, sende en SMS, eller oppsøke en nettside.

Radio blir ofte lyttet til i bilen, for eksempel på vei til og fra jobb. Radioreklame når dermed forbrukerne mens de er på farten, og en annonse kan være med på å styre hvor forbrukeren velger å legge handleturen. Annonsene kan også tilpasses til det tidspunktet på dagen hvor det som skal selges er mest aktuelt.

Ettersom reklamebudskapet er auditivt, inviterer det lytteren til å skape sine egne bilder og assosiasjoner i hodet sitt som passer til innholdet. Slik blir resultatet mer personlig for den enkelte lytteren, og kan skape sterke drivere til kjøp.

Om våre ulike annonsepakker:

P4+

Riksdekkende radiokampanje i alle våre kanaler: P4, P5 Hits, P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop, P9 Retro, P10 Country og NRJ. Les mer om våre ulike kanaler her.

Kjøper du riksdekkende reklame hos oss, treffer du over 2,2 mill. nordmenn i løpet av en uke. 

For 2024 gjelder følgende priser: Prisliste for P4+ 2024

Kontakt: Ring en av våre hyggelige rådgivere

Spottkjøp

Vi priser våre spotter basert på CPT (Cost Per Thousand), som angir hvor mye annonsøren må betale for å nå 1000 personer over 10 år. Hvor mange man når beregnes ut ifra såkalt GRP. 1 GRP tilsvarer 1% av radiokanalenes univers, som er hele befolkningen 10 år eller eldre. Dette tilsvarer per 01.01.2022, 4 754 624 personer (SSB). 1 GRP utgjør 47.546  personer.

Siden P4+s priser er CPT basert, vil dette medføre endring i GRP pris ved endring av befolkningsstørrelsen.

Spotplassering

Det er mulig å kjøpe spotter i bestemte programmer og i forhåndsdefinerte tidspunkter. Prisen fastsettes etter forventet oppslutning og gjeldende GRP-pris med et tillegg på 20%. Ved garantert spottplassering innrømmes ikke lyttergaranti. Spottprisene utarbeides av salgsavdelingen på forespørsel.

Top & Tail

P4 tilbyr Top & Tail -plasseringer hvor to reklameinnslag med beslektet kreativt innhold sendes i samme reklamepause. Vi garanterer at reklameinnslagene skal være atskilt av minst én annen reklamespott. Reklameinnslagene prises individuelt, og det beregnes et tillegg på 10% for hvert av innslagene.

Leveringsgaranti

P4+ tilbyr leveringsgaranti på kampanjer som går over mer enn tre (3) dager. Dersom avvik i totalleveringen er innenfor +/-3% av totalt antall grp anses kontrakten som oppfylt. Ved underlevering på mer enn 3% kompenseres antall grp tilsvarende underleveringen i kampanjeperioden. Leveringsgaranti medgis ikke på kampanjer på 1-3 dager. 

RADIOREKLAME PÅ KUN 72 TIMER


Radioreklame på kun 72 timer